لطفاً قبل از هر گونه تماس و ارسال ایمیل

قسمت پرسش های متداول را مطالعه فرمائید در صورتی که پاسخ خود را پیدا ننمودید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات مجنون کالا

دفتر مرکزی و امور مشتریان:

استان اصفهان- خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان آراسته مجتمع اداری تندیس طبقه ۵ واحد ۵۲

انبار و گارانتی:

استان اصفهان- خیابان جابرانصاری ابتدای خیابان پنج آذر

توجه داشته باشید سامانه پیامکی مجنون کالا ۵۰۰۰۲۰۶۰۴۴۴۴۴۴ میباشد و از طریق این شماره برای کاربران و مشتریان پیامک ارسال میشود. بنابراین ارسال هر گونه پیامک تحت عنوان مجنون کالا با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده از نام مجنون کالا است. در صورت دریافت هر گونه پیامک به جز شماره بالا مراتب را هر چه سریعتر به ما گزارش دهید.